Sıkça Sorulan Sorular

Tesisat Numarası Nedir?

Elektrik tüketimi yapılan tesisat için verilen özel numaradır.
Faturalarda “Abone Numarası, Tesisat Numarası, Hesap Numarası, Sözleşme Numarası, Tekil Kod” ismiyle de gösterilmektedir.

EIC (ETSO) Kodu Nedir?

Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgesinde bulunan tüketim noktaları için özel olarak oluşturulan ve her tüketim noktasının Piyasa Yönetim Sistemi’ndeki kayıt numarası görevi gören 400********* gösterimi olan koddur.

Dağıtım Şirketi Kimdir?

Dağıtım Şirketi, şehir dağıtım ağlarının bakım ve onarımından, sayaç okumalarından, arıza ve kesintilerden sorumlu firmadır. Türkiye’de 21 elektrik dağıtım bölgesi mevcuttur ve 21 bölgede görev yapan dağıtım şirketlerinin tamamı 2013 yılı itibari ile özelleştirilmiştir.

Serbest Tüketici Kimdir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, her yıl belirlenen elektrik tüketim miktarının üzerinde elektrik enerjisi kullanan tüketiciler, “serbest tüketici” olarak tanımlanmaktadır. Serbest tüketici olmak için belirlenen tüketim limiti, her yıl EPDK tarafından yayınlanır. Bir önceki yıl içinde ya da içinde bulunulan yılda bu limiti geçen kişi ve kurumlar serbest tüketici olabilirler. Bu tüketiciler serbest piyasa şartlarına göre belirlenen indirimli fiyatlarla elektrik alabilir, istedikleri tedarikçi şirkete geçerek hizmet alacakları şirkete kendileri karar verebilirler.

Serbest Tüketici limiti ne kadardır?

2024 yılı için serbest tüketici limiti 950 kWh’dır. Aylık ortalama 300 TL’lik faturaya karşılık gelmektedir.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Nedir?

EPDK tarafından belirlenen tüketim limiti üstünde tüketimi olan Serbest Tüketicilere uygulanan tarifedir. Belirlenen limitin üstünde tüketim yapan tüketiciler, EPDK tarafından yayınlanan ve tarife tablolarında belirtilen ulusal tarife birim fiyatları veya EPDK tarafından belirlenen formüldeki katsayı üzerinden hangisi yüksek ise o birim fiyattan enerji temin etmek durumundadırlar. SKTT (Son Kaynak Tedarik Tarifesi) Limiti 2024 yılı için mesken ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 100 milyon kilovatsaat ve diğer tüketici gruplarına yönelik yıllık 1 milyon kilovatsaat olarak belirlenmiştir.

My Enerjiye geçiş aşamasında herhangi bir kesinti yaşanacak mı?

Mevcut sisteminizde teknik açıdan veya fiziksel olarak hiçbir değişiklik olmayacaktır.

My Enerji’ye geçerken geçiş ücreti ödeyecek miyim?

Herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır. Serbest Tüketiciler tedarikçilerini değiştirerek ek bir maliyete katlanmadan daha düşük birim fiyata elektrik kullanabilmektedir.

MY Enerji’ye geçiş sonucunda elektrik kalitesinde herhangi bir değişiklik olacak mı?

Hizmet alınan bölgede faaliyet gösteren Görevli Dağıtım Şirketi’nin altyapısı kullanılmaya devam edileceği için mevcut hizmet kalitesinde herhangi bir değişiklik olmadan elektrik kullanımına devam edilmektedir.

Sayaç okumasını My Enerji mi yapacak?

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki alanındadır. Tüm tüketicilerin sayaçları ilgili bölgedeki elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır.

Herhangi bir arıza durumunda kiminle irtibata geçilecek?

Elektrik tesisatlarında oluşan kesinti ve arızalar için ilgili bölgenin elektrik dağıtım şirketine ulaşılması gerekmektedir. Dağıtım şirketleri arızaların giderilmesi, bakım ve onarım konularında yasal olarak tek yetkili olan kuruluştur.

My Enerji nasıl bir indirim sağlıyor?

Aktif enerji bedelinizde sağladığımız indirimle birlikte aktif enerji bedeline bağlı BTV ve KDV bedellerinde de indirim sağlanmaktadır.

Aktif Enerji Bedeli nedir?

Tüketilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) ve sözleşmede belirlenen hesaplamalara göre oluşturulan enerji birim fiyatı ile çarpımı sonucu hesaplanan tutardır.

Dağıtım Bedeli nedir?

Elektriğin dağıtımında ortaya çıkan arıza, bakım, onarım, yenileme, iyileştirme ve kapasite artırımı gibi işlemlere karşılık kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan Dağıtım Bedeli, Aktif Enerji Bedeli gibi tüketilen enerji üzerinden birim bedel ile çarpılarak hesaplanır. Dağıtım Bedeliniz My Enerji tarafından tahsil edildikten sonra ilgili bölge Dağıtım Şirketine aktarılır.

Elektrik Tüketim Vergisi (Belediye Tüketim Vergisi) Nedir?

Aboneliğin bulunduğu bölgede hizmet veren belediyeye ödenmek üzere Aktif Enerji Bedeli üzerinden Sanayi Abone Grubu’na %1, diğer tüm abone gruplarından %5 oranında hesaplanarak belirlenmektedir.

BİZE ULAŞIN

    Awesome Image